Over troas.nl

Van harte welkom op de blogsite…

 

 

Troas.nl richt zich op het verdiepen in en bezinnen op de boodschap die pinkstergemeenten uitdragen. Iedereen die geïnteresseerd is in of  zich betrokken voelt bij de geloofsovertuigingen en de geschiedenis van de (Nederlandse) pinksterbeweging is hier aan het juiste adres. 

Het hoofddoel van troas.nl is:

‘Vanuit haar historische kern zoeken naar nieuwe wegen voor het pinkstergeloof, in het bijzonder vanuit de Nederlandse context.’

In Handelingen 16 lezen we een verhaal dat een schitterend voorbeeld geeft van het vinden van nieuwe wegen. Daar beschrijft Lucas hoe de apostel Paulus door toedoen van de Heilige Geest in de havenplaats Troas terecht kwam. Dat was niet Paulus’ eigen plan. Maar God gaf hem ’s nachts een visioen van een Macedonische man. Hij riep: “Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!”  Door dit visioen begreep Paulus dat God wilde dat hij ook in Europa zou vertellen over Jezus Christus.

Hier hoop ik op

Zoals God in het verhaal van Troas nieuwe wegen liet zien, zo hoop ik dat God de Kerk van nu opnieuw onverwachte wegen laat zien.  We hebben dat nodig, zeer zeker ook binnen de pinksterbeweging. Daarom probeer ik met mijn blog voeding te geven aan een revitalisering van het christelijk geloof.

In het bijzonder denk ik dat onze tijd vraagt om een grotere interactie tussen charismatische en evangelicale standpunten. Dat een vernieuwde bezieling gepaard gaat met een groeiende eensgezindheid onder christenen. Zodat we voorbij onze eigen standpunten kunnen uitzien naar de weg waarop de Geest de Gemeente van Christus verder wil leiden.

Wil jij ook in gesprek zijn over vernieuwing én bestendiging in pentecostaal geloven? Ga dan naar de facebookpagina van troas.nl, klik op ‘Vind ik leuk’ en geef jouw persoonlijke reactie op de posts!

Wie ben ik?

Het is natuurlijk wel zo sympathiek dat je je een beetje een voorstelling kunt maken van de bloghouder.

Mijn naam is Nicolas Pouyet, geboren in Groningen. Rond mijn 20e heb ik het geloof in God omarmd. Sindsdien belijd ik dat Jezus Christus mijn Heer en Redder is en streef te leven in de kracht van Gods Geest. Het volle besef van Gods aanwezigheid door de heilige Geest was en is voor mij een alles veranderende en funderende ervaring. Sindsdien ben ik een actief in diverse evangelische en pinkstergemeenten.

Inmiddels ben ik midden 30 en getrouwd met Petra. Samen hebben we drie kinderen. In het najaar van 2018 zijn we gestart met een Tussenland, ons eigen bedrijfje voor coaching, geestelijke begeleiding en gemeenteopbouw.

Ik heb theologie gestudeerd aan Azusa Theologische Hogeschool. Na Azusa heb ik verder gestudeerd aan de VU Amsterdam, met de geschiedenis en theologie van de Pinksterbeweging als specialisatie.

Na drie jaar gewerkt te hebben als assistent van de voorganger in Pinkstergemeente Amsterdam ben ik sinds 2012 full time werkzaam als voorganger van de Evangelische Gemeenschap Roosendaal.

Voor meer (beroepsmatige) info over mij kun je kijken op mijn LinkedIn profiel.