11 Redenen voor christenen om niet mee te gaan in de hype rondom klimaatverandering

Klimaatverandering biodiversiteit

Het is weer voorpaginanieuws: klimaatverandering. Dit keer door het nieuwste rapport van het klimaatpanel van de VN. Dit panel trekt de conclusie dat een verdere stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde van een halve graad nagenoeg onafwendbaar is. En dat dan ook meteen het keerpunt is bereikt. Stijgt de gemiddelde temperatuur nog meer, dan worden berichten over natuurrampen dagelijkse kost.

Toch willen we de vaart er niet achter zetten om die maatregelen te nemen die nodig zijn. Ook de Nederlandseregering niet. Terwijl we nu het verschil nog kúnnen maken, stellen de klimaatwetenschappers.

Maar dan moet er wel dringend actie genomen worden. Toch is dat een dingetje. Ook voor christenen. Waarom eigenlijk? Eerder kwam ik met 7 goede redenen om voor Gods schepping te zorgen. Nu is het tijd voor 10 geweldige redenen voor christenen om niet in te zetten op duurzaamheid.

 

1. What would Jesus do?

Nergens in de Bijbel lezen we dat Jezus aanpassingen doet vanwege de klimaatverandering. Dus als Jezus er geen aandacht aan besteed, dan hoeven wij dat ook niet te doen. Sterker nog, je bezighouden met klimaatverandering leid je alleen maar af van je christelijk geloof.

 

2. De wederkomst

Openbaring laat ons zien dat Jezus’ wederkomst gepaard gaat met allerlei rampscenario’s. Dus hoe eerder we die 1,5 graad opwarming hebben bereikt, hoe eerder Jezus terugkomt.

 

3. De zegen van God

Onze welvaart hebben we te danken aan de zegen van God. Als God zou willen dat we duurzaam zouden leven, dan zou Hij ons niet zo rijkelijk zegenen.

 

4. Minderheid

Klimaatverandering is een gevolg van de zondige manier waarop de mensheid met de schepping omgaat. Omdat christenen uiteindelijk maar ten dele invloed hebben op het menselijk handelen wereldwijd, is het zinloos om ons in te spannen voor natuurbehoud. Dat is vechten tegen de bierkaai.

 

5. Wat is waar?

In het debat over klimaatverandering hoor je telkens tegenstrijdige standpunten, bewijzen en theorieën. Waarom zou je je manier van leven aanpassen als je toch niet met zekerheid kunt zeggen of het iets uitmaakt?

 

6. Dat kost geld

Christenen vinden het belangrijk om een goede rentmeester te zijn. We kunnen dus niet zomaar geld over de balk gooien voor zogenaamde groene investeringen.

 

7. Vergrijzing

De kerken vergrijzen. Klimaatverandering is voor een groot percentage christenen dus geen reële dreiging. Na mij de zondvloed.

 

8.Consumptie

De enige echte oplossing om de opwarming van de aarde tegen te gaan is domweg minder consumeren. Maar dat gaan we niet (voldoende) doen. Zeker jongere generaties weten niet beter dan dat consumeren naar hartenlust normaal is. Klimaatverandering komt gratis mee bij ‘short term mission trips’ en kerken in die hippe gemeente tientallen kilometers verderop.

 

9. Nieuwe aarde Klimaatverandering

Het boek Openbaring spreekt over een herschepping. Als God dan toch de hele schepping gaat vernieuwen, waarom zou ik me dan inspannen voor de aarde zoals ze nu is?

 

10. Trump

Veel evangelische christenen in de USA weten het zeker: Donald Trump is door God aangesteld als president. En Trump is tegen elke vorm van verstandig klimaatbeleid. Enough said!

 

11. Cultuurmandaat

In Genesis lezen we dat de mens van God de opdracht heeft gekregen om te heersen over de natuur. Daarom heeft God de mens zo gemaakt, dat hij met steeds geavanceerdere technologieën te werk kan gaan. Het zal allemaal heus wel goed komen met die klimaatverandering.